Miroslav Furić

Home Page

Send e-mail to me

Hrvatski/Croatian English/Engleski
Lista publikacije List of Publications
Životopis Curriculum vitae
   
Prezentacije Presentations
Znanost i obrazovanje Science in Croatia
Predavanje u Požegi Virtual LAB
O školstvu u HAZU NAPP 2003 Dubrovnik
0brazovanje iz prirodnih znanosti u visokom školstvu  
Integrirani studij fizike, Tuning projekt  
   
Predavanja  
Opća fizika 1 (pdf format 0.8 MB - 108 str.)  
Opća fizika 2 (pdf format 1.5 MB - 95 str.)  
Opća fizika 3 (pdf format 3.5 MB - 127 str.)  
Opća fizika 4 (pdf format 0.7 MB - 43 str.)  
Opća fizika 1 (mapa)  
Opća fizika 3 (mapa)