Prof.dr. Miroslav Furić

Fizički odsjek

Prirodoslovno matematički fakultet

 

 

                              Ž I V O T O P I S                            

 

 

Rođen:                         Davor, općina Nova Gradiška, 31.01.1941.

Roditelji:                                  Ivan i Marija

Obiteljsko stanje:         oženjen, otac dvoje djece

Školovanje:                  diplomirao  na  Prirodoslovno  matematičkom  fakultetu  (PMF) Zagreb 1964; magistrirao 1967; doktorirao iz fizike na PMF-u, Zagreb 1970

Zaposlenja:                  Asistent, Institut Ruđer Bošković (IRB) Zagreb 1965-71

                                   Research Associate, Univ.S.California, Los Angeles 1971-72

                                   Research Associate, Rice Univ., Houston, 1972-74

                                   Znanstveni suradnik, IRB, Zagreb 1974-79

                                   Scientific Associate, CERN, Geneva 1975-76

                                   Senior Research Associate, Rice Univ., Houston 1977-79

                                   Viši znanstveni suradnik, IRB, Zagreb 1979-80

                                   Izvanredni profesor, PMF, Zagreb 1980-86

                                   Redovni profesor, PMF, Zagreb 1986-

Znanstveni rad:            Glavne  teme:  reakcijski   mehanizmi   koji   vode   na multičestična    stanja,     nukleon-nukleon     interakcija, interakcija piona s  jezgrama.  Vodio  eksperimente  u Space Radiation Effects Laboratory (USA), Los Alamos Meson  Physics Facility (USA), Argonne National Laboratory-ZGS  (USA),  CERN (Švicarska), Schweizerisches  Institut  für  Nuklearforschung (Švicarska)  i  Brookhaven  National  Laboratory  AGS  (USA). Otkrio novi mehanizam  kvazislobodnih  reakcija. Sudjelovao u otkriću novih mehanizama  pionske  apsorpcije.  U   Hrvatskoj  uvodi praksu  međunarodne  suradnje  kroz  "grupe  korisnika" (users   groups).   Objavio   preko   sedamdeset   radova   u međunarodnim časopisima  i  zbornicima.  Za  svoju  aktivnost nagrađen je republičkom  nagradom  "Ruđer  Bošković"  1987.g. Primio također nagradu "J.J.Strossmayer" 1992.godine.

Nastavni rad:                Održava nastavu iz kolegija: "Nuklearna fizika", "Fizika eksperimentalne      metode",      "Reaktorska       fizika", "Eksperimentalna   visoko   energetska    fizika".    Napisao sveučilišni udžbenik: "Moderne fizikalne  metode,  tehnike  i mjerenja". Koautor priručnika "Počela fizike".

                                    Organizacijski aspekti u znanstvenom radu: Nosilac  više  uzastopnih   projekata   u   međunarodnoj suradnji s U.S.A. i Njemačkom. Predsjednik znanstvenog vijeća odjela za nuklearnu i  primjenjenu  fiziku  (IRB)  1975-1977. Predsjednik  sekcije  za  nastavu  Društva   matematičara   i fizičara 1984-1988. Pročelnik Fizičkog odjela  (PMF)  u  svim fazama   planiranja,   gradnje   i   opremanja:    1986-1992. Predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva od 1993.