PROFESOR FIZIKE I INFORMATIKE (IV godina)
2504 Mreže računala    2+1 4 3+2

Arhitektura H.323 i Internet telefonija

IP Tablice: Osnove konfiguracije i korištenje

LDAP

IPv6 adresiranje

Mreže pod napadom virusa

Protokoli mrežnog sloja

SIP (Session Initiation Protocol)

TCP/IP referentni model

UDP

Usluge aplikacijskog sloja

Virtual LAN

WiMAX tehnologija (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

Google
WWW www.phy.hr Darkove stranice