Marija Mađor-Božinović's homepage
 
Marija Mađor-Božinović
PhD student
Departament of Physics, Faculty of Science
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb, Croatia
E-mail: mmadjor@phy.hr
Soba: 28


Statistika i osnovna mjerenja (vježbe)


Obavijesti


Rezultati pismenog ispita 16.9.2019. nalaze se na linku. Uvidi su u četvrtak u 17:30 u sobi 28. (18.9.2019.)


                     

Napomene za praktikum:

Referati koji se predaju na kraju vježbe moraju biti reproducibilni: vrijednosti koje su zapisane moraju biti korištene u računima.

Rezultati linearne regresije, a i b, moraju biti prikazani u zaokruženom obliku. U kasnijem računu teorijskih točaka i fizikalnih veličina koriste se nezaokruženi rezultati. (4.4.2017.)

Na praktikum treba donijeti pripremu (jedna stranica) na kojoj je ukratko opisana teorijska pozadina i postupak mjerenja, koja služi kao uvod za referat koji pišete u terminu praktikuma. (21.3.2019.)


Materijali

Zadaci za vježbu
 (30.5.2017.)

Formule
(30.5.2017.)

Vrijednosti funkcije Gaussove raspodjele: Tablica (9.5.2017.)
Vrijednosti  χ2 raspodjele: Tablica (30.5.2017.)

Prvi kolokvijprimjer1 i rješenje (9.3.2017.)
                                    
primjer2(13.3.2017.)

Zadaća za prvi kolokvij: primjer
(9.3.2017.

Drugi kolokvij primjer1 primjer2 i rješenja (18.4.2017.)

Treći kolokvij primjer1 primjer2 (8.6.2017.)

Pismeni ispit: primjer1 , primjer2, primjer3 (20.6.2017.)

Praktikum:  Opće upute (27.3.2019.)
                                         
Obrada rezultata mjerenja (20.3.2017.)