Seminar iz istraživanja u fizici čestica

2490 Seminar iz istraživanja u fizici čestica (4+0, 4+0)

Diplomirani inženjer fizike

Studenti izlažu teme koje proširuju znanja iz fizike elementarnih čestica, povezuju ih sa znanjem stečenim u ostalim kolegijima i olakšavaju izbor teme diplomskog rada. Odabrane teme uključuju rezultate najnovijih akceleratorskih i neakceleratorskih pokusa, asrtro-čestičnu fiziku te vezu fizike čestica i kozmologije (kao vodič/katalog može poslužiti I. Picek, Elementarne čestice - iskrenje u svemiru tamne tvari).

LITERATURA

Seminarske teme popisane su na kraju svakog poglavlja udžbenika I. Picek, Fizika elementarnih čestica


Seminari 2007/2008

Seminari 2001/2002


Send feedback to this page to:
picek@phy.hr
last update: 2008-03-08