Books and chapters

[Brijuni-naslovnica]

Perspectives in Particle Physics '94

D. Klabučar, I.Picek and D. Tadić(eds.),

Proc. of the 7th Adriatic Meeting on Particle Physics, Brijuni, Croatia 13-20 September 1995,

Singapore, World Scientific, 1995.
391 p.
ISBN 981-02-2261-0

Preface

[FEČnaslovnica]

ELEMENTARNE ČESTICE - iskrenje u svemiru tamne tvari

Ivica Picek,

Školska knjiga, Zagreb, 1997.
115 str.
ISBN 953-0-60912-4
[FEČnaslovnica]

FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA

Udžbenik Sveučlišta u Zagrebu

Ivica Picek,

HINUS, Zagreb, 1997.
484 str.
ISBN 953-96731-5-1

Proslov

Preface


MODERNA KOZMOLOGIJA

(poglavlje u knjizi) Trijumf i izazov fizike

Ivica Picek,


http://www.phy.hr/~picek/Picek_HAZU05.pdf

[DK-naslovnica]

Dubravko Klabučar,

KVANTNI START: oprezni Planck i radikalni Einstein

Bibliotheca Boschovichiana EXP EDIT, Šibenik, 2005.
ISBN 953-7279-01-4

Ivica Picek:

Predgovor recenzenta


[Feyn-naslovnica]

Richard Feynman,

OSOBITOSTI FIZIKALNIH ZAKONA

Prijevod Vjera Lopac i Petar Colić,

Školska knjiga, Zagreb, 4. izdanje 2017.
207 str.
ISBN 978-953-0-61799-5

Ivica Picek:

Predgovor 4. izdanju

Send feedback to this page to:
picek@phy.hr
Last update: 22 Jan 2018