Errata
Ako uočite greške koji nisu na popisu, molim dojavite e-mailom ili osobno.

Zbirka zadataka iz mehanike, namijenjena za korištenje uz kolegije "Opća fizika 1" i "Osnove fizike 1" na studiju fizike, kao pomoć pri kolegijima kao što su "Klasična mehanika 1" te "Analitička mehanika", kao i za sve kolegije koji sadrže mehaniku na ostalim fakultetima. Iz sadržaja knjige:
 1. Matematički alati
 2. Kinematika
 3. Dinamika
 4. Statika i dinamika krutog tijela
 5. Energija i impuls
 6. Titranje
 7. Relativnost
 8. Fluidi
 9. Rješenja
Svako poglavlje sadrži kratak teorijski sažetak, konceptualna pitanja, riješene primjere te zadatke za vježbu. Rješenja sadrže cjelovite odgovore na konceptualna pitanja i konačna rješenja zadataka za vježbu. Zbirku je moguće kupiti u knjižarama Školske knjige i kod ovlaštenih distributera. Zbirka je odobrena kao udžbenik Sveučilišta u Zagrebu.
Zbirka zadataka iz elektriciteta i magnetizma, namijenjena za korištenje uz kolegije "Opća fizika 2" i "Osnove fizike 2" na studiju fizike, te kao pomoć pri svim kolegijima koji sadrže teme vezane uz elektricitet i magnetizam na ostalim fakultetima. Iz sadržaja knjige:
 1. Matematički alati
 2. Električna sila i električno polje
 3. Električni potencijal i kapacitet
 4. Dipolni razvoj i metoda slike
 5. Strujni krugovi
 6. Magnetizam
 7. Sile u magnetskim poljima i Maxwellove jednadžbe
 8. Rješenja
Svako poglavlje sadrži kratak teorijski sažetak, konceptualna pitanja, riješene primjere te zadatke za vježbu. Rješenja sadrže cjelovite odgovore na konceptualna pitanja i konačna rješenja zadataka za vježbu. Zbirku je moguće kupiti u skriptarnici Fizičkog odsjeka (Bijenička 32) po cijeni od 40kn. Zbirka je odobrena kao udžbenik Sveučilišta u Zagrebu.
Zbirka zadataka iz titranja i valova, namijenjena za korištenje uz kolegije "Opća fizika 3" i "Osnove fizike 3" na studiju fizike, kao pomoć pri kolegijima "Klasična mehanika 2" te "Analitička mehanika", kao i za sve kolegije koji sadrže teme vezane uz titranja i/ili valove na ostalim fakultetima. Iz sadržaja knjige:
 1. Matematički alati
 2. Slobodna titranja
 3. Prigušena i prisilna titranja
 4. Fourierovi redovi i titranje žice
 5. Valovi i valni fenomeni
 6. Zvuk
 7. Fizikalna optika
 8. Geometrijska optika
 9. Rješenja
Svako poglavlje sadrži kratak teorijski sažetak, konceptualna pitanja, riješene primjere te zadatke za vježbu. Rješenja sadrže cjelovite odgovore na konceptualna pitanja i konačna rješenja zadataka za vježbu. Zbirku je moguće kupiti u skriptarnici Fizičkog odsjeka (Bijenička 32) po cijeni od 50kn. Zbirka je odobrena kao udžbenik Sveučilišta u Zagrebu.
Zbirka konceptualnih zadataka iz osnova fizika, trenutno u izradnji (planirana za 2018.).