Mathematica skripte - za pokretanje skinite besplatan Wolfram CDF player.
JAVA simulacije - za pokretanje skinite Java runtime environment.
Shockwave flash simulacije - za pokretanje skinite Shockwave flash player

Kinematika - gibanja u 1D i 2D
Simulacija kosog hica, s i bez otpora zraka, s različitim predmetima. Pogodite metu!
Izbacivanje predmeta iz aviona. Kamo će pasti u odnosu na tlo, a kamo u odnosu na avion?
Putanja kosog hica bez otpora, sa Stokesovim otporom i otporom proporcionalnim kvadratu brzine.
2D gibanja - kako se ponašaju vektori brzine, ubrzanja itd. Smislite sami svoj tip gibanja.
Ovisnost centripetalnog ubrzanja planeta o udaljenosti od Sunca. Log-Log graf pokazuje nagib od -2, što znači da je sila obrnuto proporcionalna udaljenosti na kvadrat.
Newtonovi zakoni i energija
Guranje tijela po ravnoj podlozi s i bez trenja. Dijagrami sila, grafovi itd.
Ovisnost koordinate o vremenu za tijela različitih masa u različitim medijima. Stokesov i općenit slučaj.
Energy skate park PhET simulacija. Promatranje energetskih dijagrama za skatera na različitim podlogama, s trenjem ili bez, različite mase, na različitim planetima, u Svemiru itd.
Newtonov top - horizontalni hitac pri velikim brzinama i visinama. Kolika mora biti brzina da tijelo postane satelit?
Količina gibanja i zakretni moment
Zašto situacija na slici nije moguća? Vrijedi li zakon očuvanja količine gibanja?
Simulacija sudara u 1D i 2D. Mijenjate elastičnost, mase, smjerove, promatrajte gibanje centra mase itd.
Vektorski prikaz zakretnog momenta, kutne količine gibanja, sile i linearne količine gibanja
Simulacija zakretnog momenta, kutne količine gibanja, momenta inercije itd.
Mathematica simulacija gibanja zvrka
Precesija Zemljine osi s periodom 26 000 godina
Statika na klackalici. Prođite sve nivoe na igri, nije lako!
Specijalna teorija relativnosti
Applet koji pokazuje kako izgledaju razni predmeti u gibanju.
Dilatacija vremena - koliko vremena prođe u laboratoriju, a koliku u gibajućem sustavu?
Video animacije predmeta koji se gibaju relativistički. Kotači, prolazak kroz grad, Sunce itd.
Video igra "slower speed of light". Skupljajte kugle i usporite svjetlost. Pokazuje sve relativističke efekte. Besplatan download za Windows i OsX sustave.