Mathematica skripte - za pokretanje skinite besplatan Wolfram CDF player.
JAVA simulacije - za pokretanje skinite Java runtime environment.
Shockwave flash simulacije - za pokretanje skinite Shockwave flash player

Harmonički oscilatori - jedan i više stupnjeva slobode
x(t), v(t), a(t) i energija jednostavnog harmoničkog oscilatora.
Razne opruge, utezi, dodavanje trenja, prikaz energije itd. prilikom vertikalnog titranja.
Matematičko njihalo u raznim uvjetima, zgodno za razmatranje ovisnosti perioda o raznim parametrima.
Niz masa na oprugama postavljenih na platformu koja titra zadanom frekvencijom. Proučavanje rezonancije.
Nelinearna titranja sustava s jednim stupnjem slobode. Preporučam isprobati kod kuće.
Još jedan primjer zgodne nesinusoidalne oscilacije - balon koji podiže lanac.
Primjer vremenske evolucije sustava s vise stupnjeva slobode - 4 opruge i 3 mase.
Odličan applet za izučavanje modova titranja. Longitudinalno, transverzalno, 1D i 2D itd.
Udari nastali superpozicijom dva vala. Opcija slušanja valova.
Fourierovi redovi za neke jednostavne i tipične funkcije.
HTML vizualizacija Fourierovih redova za neke periodične funkcije. Klik na sliku vizualizira pojedine komponente kao kružnice. Sinusi i kosinusi su vremenske projekcije tih kružnica na x ili y os, a koeficijenti Fourierovog reda jednaki su polumjerima kružnica. Kako se razni sinusi i kosinusi zbrajaju, tako se i centri kružnica viših harmonika smještaju na položaje trenutne projekcije nižih harmonika.
Chladnijeve figure na pločama raznih oblika.
Prikaz modova titranja 2D pravokutne membrane.
Valna gibanja
Nastanak valnog gibanja. Opcija čvrstog, slobodnog i otvorenog kraja. Odašiljanje valnih pulseva, kontrola gušenja.
Analiza širenja vala na napetoj niti. Prikaz brzina i ubrzanja pojedinih dijelova niti.
Grupna brzina u ovisnosti o brzinama dvije komponente. Slijedite linkove za anomalne disperzije, slučaj bez disperzije itd.
Prikaz nastajanja stojnih valova u ograničenom mediju - otvoreni i zatvoreni kraj.
Refleksija i transmisija vala na masi koja se nalazi na mediju.
Fourierov transformat signala koji se sastoji od dvije sinusoide i pozadinskog šuma.
Interfencija 2 sinusoidalna vala.
Primjeri valnih gibanja - zvuk i EM valovi
Generator tonova u slušnom području - testirajte svoj sluh, prepoznavanje tonova itd.
Nekoliko primjera audio iluzija:
1. beat.mp3 - ritam ostaje stalan iako zvuči kao da ubrzava,
2. falling.mp3 - visina tona raste iako zvuči kao da pada,
3. shepards.mp3 - početni ton snimke isti je kao konačni, no kroz snimku zvuči kao da stalno raste,
4. trirone_paradox.mp3 - treba odrediti koji od 2 tona je viši. Pola osoba odluči se za jedan, pola za drugi.
Kako se proizvodi zvučni poremećaj u plinu?