Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici

 

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

flags

Single Layer Gamma-Ray Polarimeter for Medical Imaging Applications
 and Fundamental Physics Research (SiLGaP)


Naziv projekta:

Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici

 

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost putem programa "Znanstvena suradnja" koji sufinancira Europski socijalni fond putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

Provedba:
Projekt se provodi na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Sydneyu

 

Razdoblje provedbe:
od 1.10.2019. do 31.5.2023.

 

Voditelj: Izv. prof. Mihael Makek (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Suvoditeljica: Prof. Zdenka Kunčić (The University of Sydney, Faculty of Science)

 

Partneri na projektu:
Klinički bolnički centar Zagreb
Institut za medicinski istraživanja i medicinu rada

 

Ciljevi projekta:
Konstruirat će se novi, modularni sustav za mjerenje polarizacije gama fotona, utemeljen na jednoslojnim detektorima za mjerenje Comptonova raspršenja. Pojedini modul će se sastojati od matrice scintilacijskih detektora i silicijskih
fotomultiplikatora. Sustav od 16 modula omogućit će primjene u dva istraživanja: u prvom će se po prvi put eksperimentalno ispitati mogućnost korištenja polarizacije gama zračenja u Pozitronskoj emisijskoj tomografiji, a u drugom će se opažati azimutalne korelacije tri gama fotona iz raspada orto-pozitronija, kako bi se istražila kvantna sprega, kao temeljni fizikalni koncept.

 

 

pmf_flag usy_flag kbc_flag
imi_flag