Teorija grupa


[Cilj] [Program] [Literatura] [Nastava] [Domaće zadaće] [Ispiti]

Cilj kolegija

Kolegij upućuje studenta u metode teorije grupa i njihovih reprezentacija. Razvija se potreban matematički aparat koji se onda primjenjuje na konkretne fizikalne primjere. Kolegij upotpunjuje kurseve kvantne mehanike i omogućuje dublje razumijevanje kako same kvantne mehanike tako i kasnijih kolegija fizike čvrstog stanja, nuklearne fizike i fizike elementarnih čestica.

Kolegij je zatvorena cjelina koja se bavi prvenstveno konačnim grupama. Za kontinuirane (Lieve) grupe, preporuča se u slijedećem semestru kolegij Simetrije u fizici.

Važno: U nastavi će se koristiti e-learning sustav Merlin. Svaki student se treba registrirati na sustav svojim AAI@EduHr accountom (većina bi trebala već imati taj account, oni ostali neka se jave u referadu). Nakon prijave na sustav na stranici http://merlin.srce.hr/, možete pristupiti stranici kolegija, a u popis polaznika kolegija se dodajte sami pomocu passworda koji trebate dobiti od nastavnika.

Program kolegija

 1. Grupe - opći pojmovi
 2. Reprezentacije grupa
 3. Svojstva ireducibilnih reprezentacija
 4. Simetrije u klasičnoj i kvantnoj mehanici
 5. Lieve grupe
Napomena: Odjeljci označeni zvjezdicom su neobavezni i za predavača i za studente.

Literatura

 1. K. Kumerički, Grupe, simetrije i tenzori u fizici, bilješke za predavanja, [PDF, 750 kB], poglavlja 1, 2, 3, 4, 5.1 i 5.2

 2. H. F. Jones, Groups, Representations and Physics, 2nd ed., IOP Publishing, 1998.
  (Pokriva velik dio gradiva. Notacija i pristup većim dijelom konzistentni s gornjim skriptama.)

 3. W. Greiner and B. Müller, Quantum Mechanics - Symmetries, Springer Verlag, 1989.
  (Knjiga s obiljem detaljno izračunatih primjera iz kvantne mehanike i fizike čestica.)

 4. J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Addison-Wesley, 1994.
  (Dobar prikaz SO(3) simetrije i diskretnih simetrija u kvantnoj mehanici.)

 5. J. F. Cornwell, Group Theory in Physics, An Introduction, Academic Press, 1997.
  (Knjige br. 5. i 6. su opsežni udžbenici sa strogim dokazima i drugim detaljima.)
Biblioteka Fizičkog odsjeka bi trebala raspolagati knjigama br. 1, 3 i 4.

Nastava

Nastava u zimskom semestru školske godine 2011/2012 se održava prema rasporedu. utorkom 12-15h u F12.

Konzultacije su po dogovoru.

Ispiti

Slijedeći rokovi ispita:


[Cilj] [Program] [Literatura] [Nastava] [Ispiti]


[Home] Last update: 2012-09-04