[Escher: Day and Night]
[Program] [Literatura] [Nastava] [Zadace] [Ispiti]


Napomena: Ovo je stranica novog jednosemestralnog (Bologna) kolegija.

Pravila za (pred-Bologna) studente koji su slusali ovaj kolegij kao dvosemestralni:


Program izbornog kolegija SIMETRIJE U FIZICI

 1. Lieve grupe
 2. Rotacije i moment impulsa u kvantnoj mehanici
 3. SU(N) i fizika elementarnih čestica
 4. Reprezentacije jednostavnih Lievih grupa
 5. Lorentzova i Poincaréova simetrija
 6. Napredne teme*
Napomena: Odjeljci označeni zvjezdicom su neobavezni i za predavača i za studente.

Literatura

 1. K. Kumerički, Grupe, simetrije i tenzori u fizici, bilješke za predavanja, [PDF, 748 kB], poglavlja 5.5, 6, 7 i 8.

 2. H. F. Jones, Groups, Representations and Physics, 2nd ed., IOP Publishing, 1998.
  (Pokriva velik dio gradiva. Notacija i pristup većim dijelom konzistentni s gornjim skriptama.)

 3. W. Greiner and B. Müller, Quantum Mechanics - Symmetries, Springer Verlag, 1989.
  (Knjiga s obiljem detaljno izračunatih primjera iz kvantne mehanike i fizike čestica.)

 4. J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Addison-Wesley, 1994.
  (Dobar prikaz SO(3) simetrije i diskretnih simetrija u kvantnoj mehanici.)

 5. J. F. Cornwell, Group Theory in Physics, An Introduction, Academic Press, 1997.
  (Knjige br. 5. i 6. su opsežni udžbenici sa strogim dokazima i drugim detaljima.)
Biblioteka Fizičkog odsjeka bi trebala raspolagati knjigama br. 2, 4 i 5.

Nastava

Nastava u ljetnom semestru školske godine 2008/09 se održava ponedjeljkom od 12h do 15h u prostoriji F14.

Konzultacije su po dogovoru.

Ispiti

Tijekom semestra dobivaju se domaće zadaće (koje je potrebno samostalno riješiti i predati u zadanom roku). Možda će se umjesto nekih domaćih zadaća održavati kratki kolokviji. Pismenog ispita nema.

Uvjet za potpis i izlazak na usmeni ispit je 50 posto predanih domaćih zadaća.

Konačna ocjena se formira na osnovi domaćih zadaća (i eventualnih kolokvija) (50 posto) te usmenog ispita (50 posto).

 • Ispitni rokovi su oni isti kao za Teoriju grupa.


  [Program] [Literatura] [Nastava] [Ispiti]


  [Home] Last update: 2012-05-07