Teorija grupa

 

. pravila polaganja

. rezultati 1. i 2. zadaće i raspored za usmeni pdf

. usmeni: 5. 2. i 12. 2. (prijaviti se na isvu prema datumima u rasporedu)