SADRŽAJ

I. UVOD                                                                                                                    3
II. METODE OPISNE STATISTIKE                                                                     5
III. TEORIJA VJEROJATNOSTI                                                                         13
    III.1. OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE                                                      13
    III.2. KOMBINATORIKA                                                                                19
    III.3. UVJETNA VJEROJATNOST I NEZAVISNOST                                  25
IV. SLUČAJNA VARIJABLA                                                                              29
    IV.1. DISKRETNA SLUČAJNA VARIJABLA I
             RASPODJELA VJEROJATNOSTI                                                         31
        IV.1.1. BINOMNA RASPODJELA                                                              41
        IV.1.2. POISSONOVA RASPODJELA                                                        49
        IV.1.3. HIPERGEOMETRIJSKA RASPODJELA                                       54
        IV.1.4. NEGATIVNA BINOMNA (PASCALOVA) RASPODJELA       55
        POJAM INTEGRALA                                                                                   55
    IV.1. KONTINUIRANA SLUČAJNA VARIJABLA I
             RASPODJELA VJEROJATNOSTI                                                         59
        IV.2.1. NORMALNA (GAUSSOVA) RASPODJELA                               65
            IV.2.1.1. STANDARDNA NORMALNA RASPODJELA                    70
            IV.2.1.2. PRINCIP NAJMANJIH KVADRATA                                     74
        IV.2.2. OBITELJ G-RASPODJELA                                                              76
    IV.3. DVODIMENZIONALNE RASPODJELE                                              83

    LINEARNA KOMBINACIJA SLUČAJNIH VARIJABLI                           87
   IV.4. SLUČAJNI UZORAK                                                                              88
        IV.4.1. PROSJEK I TOTAL                                                                          89
        IV.4.2. SREDIŠNJI GRANIČNI TEOREM (CLT)                                       94
V. PROCJENA PARAMETARA POPULACIJE NA OSNOVI UZORKA     95
    V.1. INTERVALI POUZDANOSTI i STANDARDNA POGREŠKA         97
    V.2. MJERENJA RAZLIČITIH STATISTIČKIH TEŽINA                         100
    V.3. PROPAGACIJA POGREŠKE MJERENJA                                            103
VI. LINEARNA REGRESIJA I KORELACIJA                                                 106
    VI.1. ODREĐIVANJE KOEFICIJENATA METODOM 
                                                           NAJMANJIH KVADRATA                    109
    VI.2. NELINEARNE REGRESIJE                                                                    113
    VI.3. KORELACIJE                                                                                          116
VII. PROVJERAVANJE (testiranje) HIPOTEZA                                             121
DODACI                                                                                                                125
    1. METODE PROCJENJIVANJA                                                                   125
    2. ODREĐIVANJE PRAVCA REGRESIJE "OK OKA"                               127
    3. TESTIRANJE DOBROTE PRILAGODBE                                                 128
        3.3. HI-KVADRAT TEST                                                                            131