Fizički odsjek PMF Sveučilište u Zagrebu Fizički odsjek
<none>
 
[19.2.2015. 15:50] Rezultati ispita
Rezultati jučerašnjeg pismenog ispita i raspored usmenih ispita su ovdje .
Uvid u testove i žalbe: petak 20.2. u 11:30 u predavaonici F13.
Termini komisijskih ispita se odnose na početak usmenog odgovaranja pred povjerenstvom. Studenti trebaju doći u 8:15 da izvuku pitanja.
[4.2.2015. 18:50] Rezultati ispita
Rezultati današnjeg pismenog ispita i raspored usmenih ispita su ovdje .
[27.11.2014. 14:40] Rezultati pismenog
Rezultati pismenog ispita i raspored usmenih ispita su ovdje . Uvid u ispit i žalbe: ponedjeljak 1.12. u 10h u uredu 217 (drugi kat).
[13.9.2014. 18:20] Obavijest o početku komisijskih ispita
Vrijeme naznačeno za termin komisijskog ispita 17. rujna (9:30) je vrijeme kad komisija dolazi na ispit. Molim studente da dođu ranije kako bi izvukli kartice s pitanjima. Početak tog dijela ispita je u 8:30.
[12.9.2014. 19:30] Rezultati pismenog
Rezultati pismenog ispita i raspored usmenih ispita su ovdje . Uvid u ispit i žalbe: ponedjeljak 15.9. u 11h u laboratoriju, podrum 010.
[10.9.2014. 00:20] Raspored usmenih
Raspored usmenih ispita za studente oslobođene pismenog su ovdje . Raspored ostalih usmenih ispita bit će objavljen s rezultatima pismenog.
[4.09.2014. 13:40] Termini usmenih ispita u drugom jesenskom roku
Usmeni ispiti u sljedećem roku započet će u petak, 12. rujna za studente koji su oslobođeni pismenog dijela ispita.
[29.8.2014. 12:20] Raspored usmenih nakon žalbi
Rezultati pismenog ispita i raspored usmenih ispita su korigirani nakon žalbi ovdje .
[28.8.2014. 02:10] Rezultati pismenog
Rezultati pismenog ispita i raspored usmenih ispita su ovdje . Uvid u ispit i žalbe: četvrtak 28.8. u 13h u laboratoriju, podrum 010.
[16.08.2014. 11:00] Termini ispita u jesenskom roku
Pismeni ispiti iz Fizike 1 i 2 održat će se
27. kolovoza u 9h u predavaonici F102.
10. rujna u 9h u predavaonici F102.
[10.7.2014. 17:30] Rezultati pismenog
Rezultati pismenog ispita i raspored usmenih ispita su ovdje . Uvid u ispit i žalbe: petak 11.7. u 11h u laboratoriju, podrum 010.
[27.6.2014. 0:50] Rezultati pismenog
Rezultati pismenog ispita i raspored usmenih ispita su ovdje . Uvid u ispit i žalbe: ponedjeljak 30.6. u 11h u laboratoriju, podrum 010.
[23.06.2014. 17:30] Zadaci s kolokvija
Ovdje su zadaci s prvog kolokvija i zadaci s drugog kolokvija .
[18.06.2014. 1:00] Pitanja na usmenom
Način polaganja ispita i pitanja koja se izvlače na usmenom postavljeni su u "nastavne materijale"
[17.6.2014. 11:40] Rezultati drugog kolokvija
Privremeni rezultati drugog kolokvija su ovdje . Uvid u kolokvije i žalbe su nakon predavanja u srijedu 18. lipnja u F08.
[09.06.2014. 12:30] Osma domaća zadaća
Postavljena je osma domaća zadaća. Rok za predaju je predavanje 18. lipnja.
[06.06.2014. 17:10] Termin pismenog ispita
Pismeni ispiti iz Fizike 1 i 2 održat će se
26. lipnja u 12h u predavaonici F102.
10. srpnja u 12h u predavaonici F102.
[06.06.2014. 17:00] Sedma domaća zadaća
Postavljena je sedma domaća zadaća. Rok za predaju je kolokvij 13. lipnja.
[4.6.2014. 15:20] Drugi kolokvij
Drugi kolokvij iz Fizike 2 održat će se 13. lipnja 2014. u 15h u predavaonicama A1 i P1 na Kemijskom odsjeku.
[30.5.2014. 16:30] Termin drugog kolokvija
Drugi kolokvij iz Fizike 2 održat će se 13. lipnja 2014. u 15h. Predavaonice u kojima će se održati kolokvij bit će naknadno određene.
[28.05.2014. 7:10] Šesta domaća zadaća
Postavljena je šesta domaća zadaća. Rok za predaju je 6. lipnja.
[13.05.2014. 23:40] Peta domaća zadaća
Postavljena je peta domaća zadaća. Rok za predaju je 28. svibnja.
[6.5.2014. 17:50] Rezultati prvog kolokvija
Privremeni rezultati prvog kolokvija su ovdje . Uvid u kolokvije i žalbe su nakon vježbi u četvrtak 8. svibnja.
[10.04.2014. 22:00] Domaće zadaće
Postavljene su prve četiri domaće zadaće. Rok za predaju je prvi kolokvij.
[8.4.2014. 12:40] Termin prvog kolokvija
Prvi kolokvij iz Fizike 2 održat će se 25. travnja 2014. u 13h u predavaonicama F08 i F102.
Pismeni ispit iz Fizike 1 održat će se 23. travnja u 9h u predavaonici F102.
[5.03.2014. 1:10] Skripta
Današnje predavanje postavljeno je u nastavne materijale. Potrebna je lozinka koju ću reći na predavanju.
[1.03.2014. 11:30] Početak nastave
Početak nastave je u srijedu, 5. ožujka u 8h. Predavaonica F08. Prvi dan imamo 3 sata predavanja, a u petak će biti samo vježbe.
[1.03.2014. 11:20] Dobro došli
Stranica je u izradi.
<none>
<none>