Fizički odsjek PMF Sveučilište u Zagrebu Fizički odsjek
<none>
 

Obrazovanje

 • veljača 2011. : Obrana doktorske disertacije, naslov: Proučavanje supravodljivih fluktuacija i pseudoprocjepa u visokotemperaturnim supravodičima mikrovalnom metodom, mentor: prof. dr. sc. Miroslav Požek
 • 2006.- 2011. : Poslijediplomski doktorski studij na Fizičkom odsjeku PMF-a, polje fizika, smjer fizika čvrstog stanja
 • prosinac 2005.: Obrana diplomskog rada, naslov rada Proučavanje dinamike virova u tankim filmovima niobija, mentor: prof. dr. sc. Miroslav Požek
 • 2000.-2005.: Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, smjer dipl. ing. fizike
 • 1996.-2000.: X. opća gimnazija u Zagrebu
 • 1988.-1996.: Osnovna škola

Iskustvo u znanstvenom radu

Boravci u inozemstvu

 • listopad 2012.- travanj 2014.: post-doc na Institute for Solid State Physics (ISSP), University of Tokyo, Japan
 • svibanj 2012.- rujan 2012.: suradnja s Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI)
 • ožujak 2011.- rujan 2012.: post-doc na Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI)
 • listopad 2009.- travanj 2010.: Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI), Grenoble, Francuska [Izvještaj 1], [Izvještaj 2]
 • rujan 2009.: 9th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity, Tokyo, Japan [Izvještaj]
 • lipanj 2008.: Ampere NMR summer school, Poznan i Wierzba, Poljska [Izvještaj]
 • listopad 2006.: Training school on NMR, MRI, uSR and Moessbauer techniques, Pavia, Italija. [Izvještaj]
<none>
<none>