Glavna strana PMF Sveučilište u Zagrebu Fizički odsjek
<none>
 
Nastavnik:doc. dr. sc. Mihael Grbić

Asistent:Filip Orbanić, mag. phys.

Gdje:predavanja su na Biološkom odsjeku, prostorija B01; vježbe i seminar na Fizičkom odsjeku, prostorija F14
Kada:Ljetni semestar:
- predavanja: četvrtak, 16:00 - 18:00
- vježbe: petak, 15:00 - 16:00

Cilj kolegija: Upoznati se s fizikalnim principima raznih područja i razumjeti ih. Stjecanje teorijskog i eksperimentalnog znanja iz osnova mehanike, fizike fluida, elektriciteta i termodinamike; stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja numeričkih zadataka, te postizanje vještine svođenja realnog problema na fizički model i postavljanja odgovarajućih jednadžbi.

Uvjeti za potpis:

  • nazočnost na barem 70% predavanja, 70% vježbi, i 70% seminara.
  • pozitivna ocjena iz seminara.

Kolokviji:

  • Svaki kolokvij se sastoji od računskog dijela i dijela s teorijskim pitanjima.
  • Za pozitivnu ocjenu kolokvija potrebno je imati pozitivnu ocjenu iz oba dijela kolokvija.

Seminar:

  • Na seminarima studenti rješavaju zadatke, a asistent ocjenjuje koliko su usvojili gradivo. Student koji nije pozitivno ocijenjen na seminaru, ne može dobiti potpis.
<none>
<none>