UKF 1B - Cooperability

English

Kontakt

Poboljšanje elektromagnetskih svojstava supravodiča MgB2 pomoću dopiranja magnetskim nanočesticama

Naslovnica
Sažetak
Suradnici
Publikacije / Diseminacija
Više o projektu
Novosti
Foto/Video galerija
Završne napomene
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Emil Babić
Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Horvatovac 102A, Zagreb, Hrvatska

Suvoditelj projekta: Prof. dr. sc. Josip Horvat
Institut za Supravodljive i Elektroničke Materijale, Sveučilište u Wollongongu, Wollongong, Australija

Trajanje: Tri godine, počevši od 01.12.2007.

Vrijednost projekta: 183320 €
UKF
MZOŠ
PMF
ISEM
Poveznice
Uredništvo i kontakt
Ovo je stranica projekta UKF 1B No.01/07
Zadnja promjena: