University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Physics

Goranka Bilalbegović

* * * *Korisnička sučelja
WWW oglasna ploča


1.

Ovaj kolegij je organiziran kao računalni praktikum. Ocjena se računa kao srednja vrijednost rada tijekom semestra (online testovi, programi, projekt). Kao i za sve kolegije tipa praktikuma dolazak na nastavu je obvezatan.2.

Studenti na kolegiju "Korisnička sučelja" koriste Moodle course management system programsku podršku za e-učenje.

Za uporabu Moodle tečaja morate imati AAI@EduHr korisnički račun. Ako još nemate taj korisnički račun možete ga otvoriti kod računalnih administratora Fizičkog Odsjeka u vrijeme koje je za to predvidjeno. AAI@EduHr korisnički računi su dio autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Login u Moodle tečaj kolegija Korisnička sučelja
(u prozorčić pišete vaš AAI@EduHr). Prije prvog logina u Moodle tečaj morate se osobno meni prijaviti, i to u nastavnom terminu ovog kolegija.

Od 8. 3. 2011. AAI@EduHr korisnička imena Fizičkog odsjeka su oblika: korisnickoime.phy@pmf.hr