University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Physics

Goranka Bilalbegović

* * * * *

Uporaba numeričkih metoda
WWW oglasna ploča
1. Ovaj kolegij je organiziran kao računalni praktikum. Ocjena se računa kao srednja vrijednost rada tijekom semestra (online testovi i vježbe na računalnom praktikumu).2. Studenti na kolegiju "Uporaba numeričkih metoda" koriste Moodle/Loomen course management system programsku podršku za e-učenje.

Za uporabu Moodle tečaja morate imati AAI@EduHr korisnički račun. Ako još nemate taj korisnički račun možete ga otvoriti kod računalnih administratora Fizičkog Odsjeka u vrijeme koje je za to predvidjeno. AAI@EduHr korisnički računi su dio autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Login u Moodle tečaj kolegija Uporaba numeričkih metoda
(u prozorčić pišete vaš AAI@EduHr). Prije prvog logina u moodle tečaj morate se osobno meni prijaviti, i to u nastavnom terminu ovog kolegija.