University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Physics

Goranka Bilalbegović

*
Struktura nanočestice (klastera) vode koju sam računala primjenom jedne od aproksimacija kvantne teorije funkcionala gustoće
Physics of Surfaces and Nanostructures
Fizika površina i nanostruktura

Peta godina istraživačkog smjera fizike, držim tri integrirana sata nastave u zimskom semestru.

Ovaj kolegij mogu upisati i studenti doktorskih studija te pete godine nastavničkih smjerova.

Nastava se održava u F107 zbog toga što je za neke aktivnosti na vježbama (vizualizacija površina i nanostruktura) predvidjena uporaba Internet preglednika.