University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Physics

Goranka Bilalbegović


*
Struktura Au(110) površine sa (1x2) (missing row) rekonstrukcijom, T= 500K, koju sam računala primjenom metode molekulsko-dinamičke simulacije

Physics of Surfaces and Nanostructures
Fizika površina i nanostruktura

WWW oglasna pločaStudenti na kolegiju "Fizika površina i nanostruktura" koriste Moodle/Loomen course management system programsku podršku za e-učenje.

Za uporabu Moodle tečaja morate imati AAI@EduHr korisnički račun. Ako još nemate taj korisnički račun možete ga otvoriti kod računalnih administratora Fizičkog Odsjeka u vrijeme koje je za to predvidjeno. AAI@EduHr korisnički računi su dio autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Login u Moodle tečaj kolegija Fizika površina i nanostruktura
(u prozorčić pišete vaš AAI@EduHr). Prije prvog logina u moodle tečaj morate se osobno meni prijaviti.