Tranzistori i integrirani krugovi s ugljikovim nanocjevčicama

Jelena Košak i Goranka Bilalbegović, Matematičko-fizički list, LIII 2(2002.-2003.), str. 74: pdf

Home page