Sudari kuglica: simulacija u programskom jeziku C

Igor Rončević i Goranka Bilalbegović, Matematičko-fizički list, LVII (2006.-2007.), str. 184: pdf


Home page