Računalna simulacija gibanja oscilatora

Formulacija zadatka


Možete preuzeti na vaše računalo i pokrenuti izvršnu verziju programa koji je ~ 2000. godine napisao Igor Rončević kao student na smjeru profesor fizike i politehnike. Program je napisan u jeziku Delphi.

Simulacija harmoničkog oscilatora


Home page