Brownovi i molekularni strojevi

Sintija Tropper i Goranka Bilalbegović, Matematičko-fizički list, LVI 3 (2005.-2006.), str. 146: pdf


Home page