Gibanje rakete

Goranka Bilalbegović
Fizički Odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu

*