Sadržaj kolegija OPFČS/OFČS

1) Kristalna struktura

2) Međuatomske interakcije u kristalima

3) Dinamika kristalne rešetke

4) Sommerfeldov model metala

5) Elektron u periodičkom potencijalu

6) Električni i toplinski transport

7) Poluvodiči

8) Dielektrični odziv

9) Magnetska svojstva tvari

10) Supravodljivost

 

Literatura:

1) A. M. Omar - Elementary Solid State Physics

2) V. Šips - Uvod u fiziku čvrstog stanja

3) C. Kittel - Introduction to Solid State Physics

 

Nastavna skripta kolegija - download

Zbirka zadataka - download

*napomena: Skripta služi lakšem praćenju nastavnog gradiva s predavanja. Ona ni u kom slučaju nije dostatna kao zamjena za kvalitetno izučavanje literature kao i za popratna objašnjenja i diskusiju iznesene na predavanjima!