Osnovna mrežna terminologija
 
     
 

Računalne mreže, poput mnogih profesija, imaju svoj žargon. Taj žargon sastoji se od tehničkih termina, skraćenica i akronima. Bez shvaćanja terminologije vrlo je teško razumijeti koncepte i procese koji obuhvaćaju mreže računala.

 

Mrežna kartica (Network Interface Card, NIC)

Mrežna kartica, NIC, LAN adapter, network interface... Ovo su sve zapravo nazivi za jedan te isti uređaj - onaj koji nas povezuje sa ostatkom mreže. Najčešće se ugrađuje u tzv. ISA utore (zastarjelo, Industry-Standard Architecture), PCI utore (današnji standard, Peripheral Component Interconnect) ili PCMCIA utore (najčešće korišteni na prijenosnim računalima, poznat i pod nazivom PC card utor; skraćenica dolazi od Personal Computer Memory Card International Association).

[vrh]

 

Medij

Termin medij odnosi se na različita fizička okruženja kroz koja prolazi prijenosni signal. Najčešći mrežni mediji su bakrena parica, koaksijalni i optički kablovi, ali i atmosfera kroz koju prolazi bežični signal.

[vrh]

 

Protokol

Mrežni protokol je skup pravila po kojima komuniciraju umrežena računala. Protokoli, u analogiji sa klasičnim jezikom, su vrlo slični sintaksi jezika. Protokoli definiraju red po kojemu se procesi na mreži odvijaju, a trenutno postoji vrlo velik broj mrežnih protokola. Termin skup protokola opisuje skup različitih protokola koji obavljaju različite funkcije, povezujući različite aspekte komunikacijskog procesa.

[vrh]

 

Klijent

Klijent je računalo ili softver koji zahtijeva određene usluge od poslužitelja (servera). Npr., e-mail klijent je softver kojhi omogućava korisniku da prima i šalje e-mailove drugim korisnicima koristeći usluge e-mail servera.

[vrh]

 

Poslužitelj

Poslužitelj (server) je računalo ili softver na mreži koji pruža različite usluge klijentima. Najčešće su serveri prednamijenjeni (dedicated servers), što znači da osim usluge posluživanja klijenata ne obavljaju nikakve druge funkcije (npr. da ujedno budu i radno računalo). Postoje različiti tipovi servera, npr.: file serveri, print serveri, database serveri, mrežni serveri i sl. Njihove hardverske karakteristike mogu pratiti potrebe namjene za koju se koriste (npr. file server može imati vrlo velik kapacitet memorije hard-diska nauštrb količini radne memorije i sl.), međutim, to nije obavezujući faktor.

[vrh]

 

Mrežni operacijski sustav (Network Operating System, NOS)

Unatoč činjenici što se je u prošlosti ovaj termin najčešće odnosio na serverske operacijske sustave, u današnjosti se ovaj termin odnosi i na kućne OS-ove. Neki od operacijskih sustava su: Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional, Windows XP Home/Professional, Windows 2003 Server, UNIX, različite distribucije Linuxa i sl.

[vrh]

Uređaji za spajanje (mreža)

Ovaj termin (connectivity devices) odnosi se na nekolicinu različitih uređaja, međutim, glavna namjena im je da povezuju dva kraja nekog medija za prijenos komunikacijskog signala, pri čemu spajaju dvije manje mreže u veću, ili veću mrežu razdvajaju u manje mreže. Pod ovim terminom podrazumijevamo uređaje poput repeatera, hubova (koncentratora), switcheva (preklopnika), bridgeva (mostova) i routera (usmjerivača).

[vrh]

 

LAN

Local-Area Network (najčešće samo LAN) je mreža koja je ograničena svojim geografskim aspektima. Može se nalaziti u sobi, na katu, zgradi, ali i cijelom kampusu.

[vrh]

 

MAN

Metropolitan-Area Network (MAN) je mreža koja se po veličini nalazi između LAN i WAN mreža. Veličinom ova mreža pokriva jedan grad i/ili prigradska naselja.

[vrh]

 

WAN

Wide-Area Network je mreža koja se sastoji od više povezanih LAN-ova. Rasprostire se na širem geografskom području, a koristi veze tipične za WAN mreže - unajmljene telefonske vodove, satelitsku tehnologiju i sl., a da bi povezala računala u različitim gradovima, zemljama, a ponekad i kontinentima.

[vrh]

 

Fizička topologija

Ovaj termin odnosi se na fizički izgled mreže.
Najpoznatije topologije su:

  • sabirnička,
  • prstenasta,
  • zvjezdasta,
  • isprepletena i
  • stablasta.

[vrh]

 

Logička topologija

Pod pojmom logičke topologije podrazumijevamo putanju koju prolazi signal kada putuje od jednog do drugog računala. Logička topologija može se, ali ne mora, podudarati sa fizičkom topologijom. Primjer za takvu kombinaciju dan je na slici 1.

Nepodudaranje logičke i fizičke topologije

Slika 1.

[vrh]

 

Mrežne aplikacije

Mrežne aplikacije su aplikacije koje su pokrenute od strane različitih računala spojenih na mrežu. Među najčešće korištene mrežne aplikacije spada korištenje web preglednika kako bi se pronašli sadržaji na World Wide Web-u (WWW-u), korištenje e-mail aplikacije za slanje e-mailova putem WWW-a (web-bazirani e-mail servisi, npr. GMail, Yahoo Mail i sl.)
Svaka aplikacija ima direktnu vezu sa protokolom koji koristi. Primjeri su:

  • WWW koristi HTTP (HyperText Transfer Protocol). HTTP je komunikacijski protokol koji se koristi kako bi se uspostavila veza između WWW servera i proslijedile se HTML stranice direktno to klijentskog preglednika.
  • Mnogi programi za elektronsku poštu (e-mail) koriste POP3 i IMAPv4 (Post Office Protocol verzije 3 i Internet Message Access Protocol verzije 4) protokole, što su aplikacijski protokoli (prema OSI klasifikaciji). POP3 je standardni e-mail server koji se koristi na Internetu, a omogućava skladištenje pristiglih e-mailova do trenutka kada se korisnik ne prijavi na sustav i prihvati pristigle e-mailove na svoje lokalno računalo. IMAPv4, s druge strane, omogućava korisniku da svi e-mailovi budu pohranjeni na serveru, bez obaveze da ih prihvati na svoje lokalno računalo. Na taj način korisnik može pregledavati svoje e-mailove sa bilo kojeg računala na mreži, u bilo kojem trenutku.
  • Aplikacije za prijenos datoteka najčešće koriste FTP (File Transfer Protocol) za prijenos datoteka između udaljenih računala.
  • Programi za udaljeni pristup koriste Telnet/SSH (Secure Shell)protokol za pristup na udaljena računala.
  • Aplikacije za upravljanje mrežom koriste SNMP (Simple Network Management Protocol) za nadzor statusa i aktivnosti mrežnih uređaja.

Vrlo je bitno naglasiti da je aplikacijski sloj samo jedan od slojeva prema OSI i TCP/IP referentnim modelima.
E-mail klijenti (među najpopularnijima Mozilla Thunderbird, Outlook Express, Outlook, Evolution...) funkcioniraju putem POP3/IMAPv4 protokola. Web preglednici također, po istom principu, funkcioniraju putem HTTP protokola - među najpopularnijim preglednicima danas su Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Mozilla Browser...

[vrh]