Statistika i osnove mjerenja
Istraživački studij fizike

Predavanja: prof. dr. sc. Mario Basletić
Vježbe: Marko Bosiočić mag. phys.
Praktikum: Marko Bosiočić mag. phys., dipl. ing. Goran Simatović (prema rasporedu labos 008, podrum)

Konzultacije: utorkom, soba 222 (II kat),
10-11 sati, uz prethodnu najavu mailom na bosiocic[at]phy.hr

 

Obavijesti:

Pozitivna ocjena s kolokvija vrijedi za 4 izlaska na usmeni put (4. pred komisijom), pozitivna ocjena na pismenom ispitu vrijedi samo za usmeni ispit koji je neposredno nakon pismenog. !!! U oba slučaja ispit prijaviti na ISVU u roku u kojem se želi izaći na ispit !!! Ukupna ocjena dana u tablici je rezultat sume bodova s kolokvija bez uračunatog praktikuma. Datum usmenog ispita i doprinos ocjene sa praktiuma ukupnoj ocjeni određuje prof. dr. sc. Basletić, sve upite vezane uz isti uputiti njemu.

[Sticky] Prije praktikuma detaljno proučiti materijale: obrada, pravila i pripreme za vježbe kako bi se iste kvalitetno mogle obaviti u predviđenom vremenu. Ispitivati će se znanje iz OF1, OF2 i srednje škole vezano uz pojedinu vježbu. Nepoznavanje derivacija i svojsta matematičkih funkcija automatski povlači pad praktikuma i gubitak potpisa. Praktikum počinje točno u 10.00/12.00 - nema akademske četvrti.

[22.09.] Rezultati roka održanog 17.09.: rezultati.pdf.
[14.05] Ocjene 3. kolokvija nakon žalbi nalaze se na linku: rezultati. Nakon uvažavanja žalbi nekih kolega u vezi zadatka 2. e) dodani su bodovi svim studentima koji su imali identičnu pogrešku.
U tablici se nalaze i ukupna ocjena pismenog djela ispita i ocjena iz praktikuma za sve studente koji su odradili nadoknade i kojima su ispravljeni referati. Oni kojima još nisu, molimo za strpljenje, konačna tablica bit će objavljena na web stranicama prof. Basletića do kraja svibnja.

DATUMI ROKOVA(pismenih):
11.06.2013, Utorak, F102, 9-12h
26.06.2013, Srijeda, F102, 9-12h
03.09.2013, Utorak, F102, 9-12h
17.09.2013, Utorak, F102, 9-12h
Studenti koji su prošli pismeni preko kolokvija MORAJU se prijaviti kao da idu na pismeni ispit u nekom od datih termina i potom čekati da prof. Basletić objavi termine usmenih (tipično nekoliko dana nakon ispravka pismenih ispita).

Za studente koji korektno odrade sve nadoknade, a u tablici pod praktikum imaju ocjenu 1.50, imati će priliku da nadoknade pripadajuću vježbu u četvrtak 12.09. u 9.00h. M.Z.(2B), L.Č.(3), F.F.(3), N.C.(3), V.M.(3) ako i samo ako do tog datuma polože sve Opće fizike, Analize i Algebre (na praktikum ponijeti indeks u kojem moraju biti sve ocjene upisane). Nakon toga spomenuti studenti će imati priliku izaći na pismeni rok 17.09.

Od četvrtka 16.05. sve upite vezane uz kolegij (praktikum, ocjene, rokove...) uputiti prof. Basletiću i asistentu Simatoviću (vezano uz praktikum).


[13.05] Rezultati 3. kolokvija iz SOM-a: rezultati. Žalbe su sutra (utorak) 10.00h, soba 220. U drugom zadatku raspodjela je bila hipergeometrijska, a u trećem tek je nekolicina studenata uočila da pri prijelazu sa diskretne na kontinuiranu varijablu P(x=100) postaje P(99.5<x<100.5). Također, proizvod koji nije pušten u prodaju, ne može se kupiti.

Sutra u toku dana bit će dodane ocjene iz praktikuma i ostvareni uvjeti za potpis za studente koji su do sada položili sve vježbe i prvi kolkvij, raspored pismenih ispita i sl. U tablici se nalazi i ukupna ocjena koja uključuje sva tri kolokvija (bez praktikuma), konačnu ocjenu iz kolegija zakljucuje prof. Basletic uzimajući u obzir usmeno odgovaranje, pismeni i praktikum. Molimo studente za razumijevanje, da ne šalju nikakve mailove i upite dok sutra ne objavimo konačne informacije.
[09.05.] Dodani su studenti za nadoknadu praktikuma (i revidirani neki termini): nadoknade. 3. kolkvij iz SOM-a održati će se u ponedjeljak 13.05. F08 13-15h. Žalbe će biti u utorak 14.05. u 10.00h.
[02.05.] Dodani su studenti za nadoknadu praktikuma: nadoknade.
[02.05.] Primjer 3. kolokvija: kolA.
[01.05.] Termini nadoknada za veći dio studenata: nadoknade. Ako postoji kolizija ili je studentu pridružena pogrešna vježba za ponavljati, molim da mi se jave. Studenti koji znaju da moraju nadoknaditi neku vježbu, a nisu na popisu molim da mi pošalju mail, bit će raspoređeni naknadno.
[29.04.] Treći kolokvij iz SOM-a će se održati ili u pondedjeljak 13.05. u terminu vježbi (13-15h, F08) ili utorak 14.05 (18-20h, F102). Konačna informacija bit će dana na vježbama u četvrtak 09.05. Nakon kolokvija svi termini za nastavu koristiti će se za predavanja, prema potrebama prof. Basletića. Za termine o nadoknadama praktikuma (bit će oglašeni naknadno i u razumnom roku (4-7 dana) prije nadoknade za svakog pojedinog studenta), molimo pratite redovito web stranicu.
[15.04.] Studentima iz turnusa praktikuma petkom ocjenjeni su svi referati, za ocjene i uvid u referate možete me potražiti u sobi 222, na praktikumu petkom ili poslati upit mailom. Molim da mi se jave kolege Ivasić, Topić (osobno) i Džafić (mailom).
[09.04.] Rezultati 2. kolokvija is SOM-a nakom žalbi nalaze se na: linku.
[04.04.] Rezultati 2. kolokvija is SOM-a nalaze se na: linku.
[27.03.] 2. kolokvij iz SOMa održat će se u srijedu 03.04. u 16:00 sati u F08. Na kolokvij ponijeti pribor za pisanje, kalkulator i formule. Kolokvij uključuje gradivo zaključno sa geometrijskom vjerojatnošću. Primjer kolokvija od prošle godine: kolA, kolB.
Također, vezano uz praktikum, molimo studente da se temeljitije pripreme za vježbe, što uključuje i korištenje dodatne literature ako je potrebno da bi se razumijela priprema (npr. Feynman, Berkley 1,2, knjige iz srednje škole). Gradivo srednje škole se MORA znati: Kirchhoffovi zakoni, Faradeyev zakon, osnove RC kruga (3. vježba), razumijevanje razlike u fazi i vremenu dva signala (3. vježba) i sl. pojmovi koji su nužni da bi se vježba s razumijevanjem mogla obaviti u predviđenom roku. U tjednu rokova nastava, pa tako i praktikum, se ne održavaju.
[18.03.] Dorađen tekst vježbi 2A i 2B na praktikumu (dodan tekst o osjetljivosti instrumenta na posljednjoj stranici).
[14.03.] Ukupni rezultati nakon žalbi s terminom prvog praktikuma i grupom: link.
[11.03.] Zbog iznenadnih obveza žable na prvi kolokvij pomaknute su na 11.00 (utorak 12.03., F108, prvi kat).
[08.03] Rezultati 1. kolokvija iz SOM-a nalaze se na linku: rezultati. Ocjene nisu bitne i treba ih svatiti samo informativno. Konačna ocjena na kraju kolegija dobija se nakon zbroja bodova na svakom od 3 kolokvija.
[05.03.] Na kolokvij ponijeti formule, ravnalo, pribor za pisanje, milimetarski papir, kalkulator - NE grafički, ZADAĆU, indeks ili neki dokument sa slikom kolokvij se piše 90 minuta, i počinje u 10.00. Primjer kolokvija od prošle godine možete pogledati na linku: kol.pdf, primjer grafa nacrtan na milimetarskom papiru (treći zadatak): graf.pdf.
Rezultati kolokvija bit će objavljeni najkasnije u subotu 09.03., žalbe će se održati u utorak 12.03. u 10.00 h u F108 na prvom katu. Bez obzira na rezulate žalbi, 12 studenata s najboljim rezultatem na kolokviju 1. vježbu na praktikumu radit će idućeg tjedna (11.-15.03.).
[28.02.] Zadaća se nalazi na linku zadaca.pdf. Rok za predaju je četvrtak 07.03, prije kolokvija.
[26.02.] U srijedu 27.02. neće se održati vježbe iz SOM-a. Termin srijedom 16-17h prebačen je na ponedjeljak 10-11h i u tom će se terminu u pravilu održavati nastava.
[25.02.] 1. kolokvij održat će se u četvrtak 07.03., 10-12h, F08. Na kolokvij ponijeti pribor za pisanje i crtanje, milimetarski papir, formule i kalkulator (ne grafički).
"Starim" studentima uvjeti za potpis (položen 1. kolokvij i pozitivno ocijenjene sve vježbe na praktikumu) se priznaju SAMO AKO su stečeni prethodne akademske godine (2011/2012). Ako je ostvario uvjete za potpis student može pisati sva 3 kolokvija u tekućoj godini i nakon toga pristupiti usmenom ispitu ili izabrati klasičnu kombinaciju pismeni + usmeni.Literatura za vježbe

 • I. Pavlić: Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb 1970. (Strojarski fakultet)
 • N. Elezović: Zbirka zadataka iz teorije vjerojatnosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1982. (Elektrotehnički fakultet)
 • B. Dakić, N. Elezović: Matematika 4, Zbirka zadataka za IV. razred gimnazije, Element, Zagreb 2002
 • Zadaci riješeni u terminu vježbi.

Polaganje kolokvija i uvjeti za potpis: Tokom semestra postoje tri kolokvija, uvjet za potpis je položen 1. kolokvij i pozitivno ocijenjene sve laboratorijske vježbe.

 • 1. kolokvij - obrada rezultata mjerenja - uvjet za praktikum (ponijeti formule, ravnalo, milimetarski papir, kalkulator - NE grafički )
 • 2. kolokvij - teorija vjerojatnosti, kombinatorika,...(ponijeti formule)
 • 3. kolokvij - funkcije raspodjele vjerojatnosti (ponijeti formule, Bronstein, tablice Gaussove raspodjele)

Na prvom kolokviju prolaznu ocjenu donosi minimalno 25 bodova, od kojih barem 5 mora biti iz 3. zadatka (graf i linearna regresija).

Praktikum: Praktikumu mogu pristupiti samo studenti koji su položili prvi kolokvij, a na osnovu kojeg se izrađuje raspored pohađanja (po uspjehu na kolokviju). Za praktikum postoje dodatna opća pravila koja će biti na vrijeme objavljena u rubrici praktikum.

Ocjenjivanje

 • Ispit je usmeni samo za studente koji su položili sve kolokvije
 • Ukupna ocjena se određuje na usmenom ispitu uzimajući u obzir uspjeh na kolokvijima i u praktikumu.
 • Uvjet za potpis je položen prvi kolokvij i pozitivno ocijenjene sve laboratorijske vježbe.
 • Za studente koji imaju pravo na potpis, ali ne i položene kolokvije, organizirat će se pismeni ispit (u trajanju od 150 min) prije svakog roka za usmeni ispit.
 • Student nezadovoljan svojom ukupnom ocjenom može ponovno pristupiti usmenom ispitu.
 • Ispit se može polagati maksimalno 4 puta s time da je četvrto polaganje pred povjerenstvom.

Korisni savjeti

 • Prisustvovati predavanjima i vježbama iz kolegija Matematička analiza 2 i Opća fizika 2. Znanje s tih kolegija pomoći će vam u polaganju ispita (kolokvija) i razumijevanju vježbi. Očekuje se poznavanje kolegija Opća fizika 1 i Matematička analiza 1.
 • Korištenje matematičkog priručnika Bronstein vrlo je korisno i na višim godinama studija. Olakšat će računanje integrala na 3. kolokviju/ispitu.

Očekivani raspored predavanja, vježbi i kolokvija:
P - predavanja
V - vježbe
Kol. - kolokvij
* - blagdan

 

 

Naslovnica

Nastavni materijali

Praktikum

Rezultati ispita, kolokvija, praktikuma

Linkovi
Predavanja
Fizički odsjek
NMR