ODABRANA POGLAVLJA FIZIKE ČVRSTOG STANJA

4.g., zimski semestar, 4+2+0

                                            (obavezni za prof. fizike, izborni za  prof. fizike i informatike)

                             

Obavijest studentima:

u školskoj godini 2012-2013 kolegij će voditi prof. dr. sc. Ivo Batistić

 

 

USMENI ISPITI

Studenti nakon položenog  pismenog dijela ispita DOGOVARAJU TERMIN USMENOG S NASTAVNIKOM (bilo usmeno, bilo telefonom, bilo elektronskom poštom).

Gradivo za usmeni: Predavanja i sadržaj knjige V. Šips ''Uvod u fiziku čvrstog stanja''.

Obavezno prijaviti dolazak na usmeni (vrijedi za ''bolonjce'' i za ''nebolonjce'')  tjedan dana ranije (bilo usmeno, bilo telefonom, bilo elektronskom poštom). Na ispit  donijeti prijavnicu (ne vrijedi za ''Bolonjce'').

Studenti moraju OBAVEZNO  znati i neke sadržaje koje se slušali u drugim kolegijima (Osnove fizike, Statistička fizika, Kvantna fizika) a potrebni su za razumijevanja gradiva iz kolegija Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja (srednja kinetička energija čestice po stupnju slobode u toplinskoj ravnoteži, načini titranja/modovi u mehaničkim sustavima, harmonijski oscilator, Faradayev zakon indukcije, Lenzovo pravilo, Lorentzova sila, magnetski dipolni moment, petlja histereze, Boltzmannova raspodjela, Bose-Einsteinova raspodjela, Fermi-Diracova raspodjela, Heisenbergove relacije neodređenosti, Paulijev princip, .....)

 

STUDENTI (šk.g. 2011/2012)  KOJI MORAJU PRIJE DOLASKA NA PISMENI PREDATI NASTAVNIKU IZRAĐENE IZVODE


Vježbe

PISMENI ISPITI se održavaju u ispitnim rokovima. 

                                                                                        Pismene ispite  vodi dr. Danko Radić 

     STUDENTI (šk.g. 2011/2012)  OSLOBOĐENI PISMENOG ISPITA                                                             

 


 


Back to Prof. Antun Tonejc HOME PAGE
Back to Physics Department