Prof. Antun Tonejc Home Pageslika

                       Address:
Department of Physics
Faculty of Science
Bijenicka 32, POBox 162
10001 Zagreb, Croatia
         Phone: +385 1 4605529
         Fax:     +385 1 468336
E-mail: atonejc@phy.hr

 

                                                                                        PUBLISHED PAPERS
                                                                                        C.V.
                                                                                        NASTAVNI MATERIJALI

 

Englesko-hrvatski i hrvatsko engleski rječnik

kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala

autori: Stanko Popović, Antun Tonejc i Milica Mihaljević

recenzentiTomislav Cvitaš, Lana Hudeček, Nikola Kallay i Goran Pichler

u izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.

 

Osnovne značajke Rječnika jesu:

prijevodno-objasnidbeni normativni rječnik; 1710 riječi s opisom; 165 stranica; suradnja predmetnih stručnjaka i jezikoslovaca; sinonimi i antonimi; preporučeni, dopušteni i nedopušteni nazivi; 

rječnik izlazi iz tiska u rujnu 2014.

 

Detaljni prikaz načina rada na Rječniku s nizom primjera naziva pojmova/veličina i njihovim definicijama nalazi se u prilogu (predgovor).

 

Rječnik je namijenjen kristalografima, eksperimentalnim i teorijskim fizičarima, anorganskim i organskim kemičarima, biokemičarima i biolozima, mineralozima, matematičarima, farmaceutima, tehnolozima i drugim stručnjacima te polaznicima diplomskih i doktorskih studija prirodnih, matematičkih i tehnologijskih znanosti. Isto tako Rječnik će biti koristan i stručnjacima koji se u prvome redu bave terminologijom, hrvatskim jezikom i jezikoslovljem te se nadamo da će doprinijeti promicanju znanosti u Hrvatskoj i izgradnji hrvatskoga znanstvenog nazivlja.

Cijena Rječnika je 100 kn, a u pretplati 80 kn.

Narudžbe se šalju na adresu:

Rječnik kristalografije, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb.

Rječnik se može naručiti i putem mrežne adrese knjige.ihjj.hr.

Uplate na račun u Privrednoj banci Zagreb:

HR6023400091110616363

s naznakom „za Rječnik kristalografije”. 

Rječnik će biti dostavljen na kućnu adresu 2014. Troškove slanja snosi Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 

                                                                                       
 Back to  Physics Department