Prof.dr.sc. Antonije Dulčić,

Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska


English


Prof.dr.sc. Antonije Dulčić
Fizički odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička 32 - P.O.B. 162
10000 Zagreb
Tel.: 385 1 4605555
Fax.: 385 1 4680336
E-mail: adulcic@phy.hr