Zbirka učila Fizičkog  |  Fizički odsjek  |

Mehanika  Toplina  |  Elektricitet  |  Magnetizam  |  Optika  |  Titranje i valovi  |

 

 Perkusioni aparat

Kliknite na sliku za uvećanje

 

Video

ð


realOne

 
 

 

 

 

Evo što o uređaju piše Adolf F. Weinhold u knjizi "Physikalische Demonstrationen", Leipzig, 1921.

Paralelogram putova. Pravilo da tijelo koje se slobodno giba pod istodobnim djelovanjem dviju sila za isto vrijeme dolazi na mjesto, na koje bi došlo kad bi jednako dugo djelovala najprije samo jedna sila, a zatim jednako dugo druga sila, dade se za jednake sile dosta dobro predočiti na vodoravnoj podlozi kuglom koju istodobno udare dva čekića, a za različite sile parabolom vodoravnog hitca.

Sl. A  prikazuje stalak s kvadratičnom osnovom odrezanom na jednom vrhu i dva drvena čekića koji su obješeni tako da se mogu njihati u međusobno okomitim ravninama; Dva valjkasta gumena odbojnika pp priječe da čekići udare jedan u drugog.

Stavimo li uređaj u kut vodoravno podešene pravokutne plohe, tako da su mu bridovi osnove usporedni s bridovima te plohe, kao što u tlocrtu prikazuje Sl. B, i metnemo pred čela oba čekića kuglu promjera nekoliko centimetara (najbolje kuglu od slonovače, koju ionako moramo imati za pokus o elastičnosti slonovače), a zatim otklonimo jedan od čekića i pustimo ga da udari kuglu, ona će se odbiti paralelno s bridom plohe. Kad istodobno na jednaku udaljenost otklonimo oba čekića, onda će se kugla gibati uslijed zajedničkog udarca oba čekića po pravcu koji čini središnjicu kuta između ravnina njihanja čekića. Ako oba čekića različito otklonimo tada uslijed njihovih udaraca dobivamo gibanje kugle po pravcu koji zatvara manji kut s ravninom njihanja onog čekića koji je više podignut, a time i snažnije udara nego drugi.

Stavimo li uređaj s oba čekića, ne na ravnu plohu nego pored nje (Sl. C), tako da se čelo jednog čekića nalazi točno iznad ruba plohe, i plohi damo blagi nagib u smjeru oslonaca u, te položimo pravokutnu daščicu k ili neki drugi predmet na plohu da spriječi kotrljanje kugle ispred čekića niz kosinu i da na kratkom dijelu puta vodi kuglu u vodoravnom smjeru postići ćemo udarcem čekića parabolično gibanje vodoravnog hitca.                                                        (Prijevod s njemačkog: H. Mesić)

 

 


 

Tekst, fotografije i web: Hrvoje Mesić - hmesic@phy.hr | Copyright © 2006 - Fizički odsjek PMF-a |