Kolokviji i seminari na Fizičkom odsjeku

 

----------------------------------------------------------------
KOLOKVIJ FIZIČKOG ODSJEKA
----------------------------------------------------------------

Vrijeme: utorak 24. 01. 2006. u 14:30 sati
Mjesto: predavaonica F08, Fizički odsjek, Bijenička c. 32

EKSPERIMENTALNO PROUČAVANJE LAKIH ATOMSKIH JEZGARA

Dr. Matko Milin
Institut Ruđer Bošković

I nakon više od pola stoljeća intenzivnog istraživanja, atomska
jezgra ostaje fascinantan kvantno-mehanički laboratorij. Lake
jezgre (A<20) posebno su pogodne za proučavanje neobičnih
kvantnih efekata unutar sustava s konačnim, ali ne i termo-
dinamičkim brojem čestica. Raspodjela nukleona u klasično
zabranjena područja ("halo"), neobična tročestična vezanja
("boromejske jezgre"), te koegzistencija ljuskastih i klasterskih
stanja, samo su neke od kvantnih pojava karakterističnih za lake jezgre.
Uz to, one su od ogromnog značaja za razumijevanje procesa
nukleosinteze, kako u ranom svemiru, tako i u svim fazama evolucije zvijezda.

Na kolokviju će biti dan pregled eksperimenata u kojima sam
sudjelovao u posljednjih desetak godina. Između ostalog, njima
su proučavana vrlo deformirana stanja berilijevih i ugljikovih
izotopa (tzv. nuklearne molekule), utjecaj halo-strukture jezgara
na mehanizam reakcija koje izazivaju, te indirektnim metodama neke od
reakcija bitnih za nuklearnu astrofiziku. Diskutirat će se i
niz eksperimenata planiranih za mjerenje ove godine.

----------------------------------------------------------------