SREDISNJA KNJIZNICA ZA FIZIKU
Fizicki odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet
Sveuciliste u Zagrebu

Sredisnja knjiznica za fiziku utemeljena je 1876. godine, a reorganizirana 1991.
Ona je visokoskolska (fakultetska) knjiznica.
Namijenjena je studentima, znanstveno-nastavnom osoblju kao i ostalim
zainteresiranim korisnicima.
Njezin fond ukljucuje publikacije iz:
- opce fizike
- metodike fizike
- teoretske i eksperimentalne fizike
- primijenjene matematike
- astronomije i astrofizike
- povijesti, filozofije i sociologije znanosti.
Publikacije su objavljene u razdoblju od 18. st. do danas.

Radno vrijeme
Od ponedjeljka do petka, od 10 - 18 sati

Adresa
Sredisnja knjiznica za fiziku
Bijenicka cesta 32, p.p. 162, 41000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: (385)(01) 4555-730/106
Fax: (385)(01) 432-525

Knjiznicni fond
- knjige (cca 12000 sv.)
- periodika (cca 490 naslova)
- tekuca periodika (68 naslova)
- diplomski radovi (cca 550)
- magistarski radovi (cca 120)
- disertacije (cca 100)
- preprinti (cca 1300 naslova na godinu)
- anali, zbornici i sl. iz tzv. "sivog tiska" - (cca 300 naslova)

Zbirke
- "Rara" (publikacije 18. i 19. st.)
- zbirka metodickih i pedagoskih publikacija
- udzbenici
- referentne publikacije (strucni leksikoni, rjecnici, opca enciklopedija i 

Bibliotecne usluge
- djelomicno slobodan pristup fondu
- posudba (za citaonicu i izvan knjiznice)
- kopiranje
- medjububliotecna posudba

Oprema
- 52 citaonicka mjesta
- telefonski prikljucak na centralu
- stroj za kopiranje

Informativna pomagala
- abecedni katalog (stariji dio fonda)
- strucni katalog po UDK(stariji dio fonda)
- pomocni katalozi (naslovni, mjesni - nepotpuni)
- baze podataka ( knjige, diplomski radovi, magistarski radovi, disertacije; trajno cuvani
  preprinti i dio tzv. "sivog tiska")

Standardi
- International Standard Bibliographic Description (ISBD)
- Physics and Astronomy Classification Sheme (PACS)
- Universal Decimal Classification (UDC)

Programska podrska
- Micro ISIS - Version 2.3

Racunalni sustav
- 2 PC (1 PC AT 386 SX; 1 PC 486 u mrezi)
- 1 printer Desc Jet 520


[ Fizički odsjek - home ]
2000-05-23