FIZIKA (36208)

za studente Geološkog odsjeka PMF-a

Studenti koji su kolegij slušali u akad. god. 2011/2012. ili ranije

NASTAVA I ISPITI

Dalibor Paar
Fizički odsjek, PMF, Zagreb

 

konzultacije:
prema dogovoru na
e-mail:
dpaar@phy.hr
 

Uvjet pristupa ispitu je potpis profesorice Tonejc u indeksu o urednom pohađanju nastave.

OGLASNA PLOČA KOLEGIJA

Obavijesti

Usmeni ispiti će se održavati u terminima ispita za bolonjske studente objavljenim u ISVU.

U slučaju isteka studentskih prava, pristupanje ispitu treba biti odobreno od strane Ureda za studente Geološkog odsjeka.

Na pismeni ispit treba se prijaviti tjedan dana prije slanjem e-maila na dpaar@phy.hr

U slučaju da niste u ISVU, na usmeni se također prijavljuje e-mailom tjedan dana prije ispita.

Ispit se polaže prema ispitnim pitanjima i literaturi profesorice Tonejc.

Priznaju se položeni kolokviji/pismeni ispiti kod profesorice Tonejc.

Iznimno, postoji mogućnost polaganja usmenog dijela ispita prema programu kolegija od akad. god. 2012./2013. godine. U tom slučaju treba proučiti obaveznu literaturu navedenu na web stranici kolegija www.phy.hr/fizgeo. U slučaju da se odlučite za tu varijantu, to unaprijed najavite.

Ispitna pitanja za usmeni ispit, akad.god. 2012/2013.

Primjer pismenog ispita

Primjer pismenog ispita

 

Prijava ispita

A) Studenti koji su u sustavu ISVU prijavljuju ispit putem ISVU ali i najavljuju svoj dolazak na ispit e-mailom.

B) Studenti koji nisu u ISVU prijavljuju ispit slanjem e-maila na dpaar@phy.hr a na ispit donose prijavnicu

C) Studenti koji na ispit izlaze 4. puta ispit prijavljuju u uredu za studente Geološkog odsjeka + slanje e-maila da su ispit prijavili

D) Studenti koji su položili pismeni dio ispita u smislu kao što je rečeno na dogovoru sa studentima, ispit prijavljuju na način A-C s tim da ne izlaze na pismeni dio već e-mailom trebaju dostaviti sljedeće podatke:

1) Okvirno kada su položili pismeni dio ispita (ili kolokvije)

2) Koje dane im odgovara usmeni ispit
(do maksimalno tjedan dana od objavljenog termina pismenog)

E) Studenti koji e-mailom prijave ispit, mogu ga e-mailom i odjaviti.

 

Obavijest studentima koji su slušali kolegij u akad.god. 2011/2012.
ili prethodnih godina

Ispite iz kolegija nadalje održava nositelj kolegija doc.dr.sc. Dalibor Paar

Ispit je moguće prijaviti najkasnije tjedan dana prije ispita. Točan raspored pismenih i usmenih ispita u svakom roku, eventualne promjene i sve naredne obavijesti biti će objavljene na ovoj web stranici kolegija.

Termin konzultacija moguće je dogovoriti putem e-maila.


Nastavni materijali  (za studente profesorice Tonejc)

Ispitna pitanja

Materijali s predavanja:

valovi_tekst1.pdf
valovi_tekst2.pdf
geometrijska_optika1.pdf
geometrijska_optika2.pdf
fizikalna_optika.pdf
difrakcijska_svjetlost_kul.pdf
prijenos_topline_i_zakoni_zracenja.pdf

Literatura:
1. Petar Kulišić: Mehanika i toplina, 3. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
2. Petar Kulišić: Fizika 2, 2. dio, Zagreb, 1975; (Optika i fizika atoma).
3. V. Henč – Bartolić, P. Kulišić: Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
4. N. Cindro: Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1988; (Mehanika, valovi i toplina)
5. N. Cindro: Fizika 2, Školska knjga, Zagreb; (Elektricitet i magnetizam).
6. D. Horvat: Odabrana poglavlja fizike

Zbirke zadataka:

1. Varićak, Marković, Kranjc, Turk: Zadaci iz fizike, PMF, Zagreb; (skriptarnica)
2. Babić, Krsnik, Očko: Zbirka rješenih zadataka iz fizike, 1978 i 1988.
3. Srednjoškolske zbirke zadataka. :

Zadnja promjena: 13.02.2014. 11:45