FIZIKA (36208)

za studente Geološkog odsjeka PMF-a

AKAD. GOD. 2023./2024.

NASTAVA I ISPITI

Dalibor Paar
Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

konzultacije: Fizički odsjek, F216
termin prema dogovoru na
e-mail: dpaar@phy.hr

Uvjeti za potpis

1. Položena 2 kolokvija (u okviru vježbi)

2. Redovito pohađanje nastave (bodovanje u okviru predavanja - zadaće, terenski obilasci)

Termini usmenih ispita

objavljuju se u ISVU.

Za točno vrijeme održavanja ispita pročitajte obavijesti na ovoj web stranici.

Uvjet za pristupanje usmenom ispitu

Položena 2 kolokvija.

Termini kolokvija se određuju naknadno u okviru nastave. Kolokviji su obavezni.

Prijava usmenog ispita  je putem sustava ISVU.

  • Prijava je najkasnije 1 dan prije termina ispita koji su objavljeni u ISVU.

  • Točno vrijeme i lokaciju ispita potražite dan prije ispita na ovoj web stranici. Ako ništa nije objavljeno, ispit se održava u vrijeme navedeno u ISVU.

  • Ispit možete odjaviti putem ISVU najkasnije dan prije ispita.

Studenti s invaliditetom

Studentima s invaliditetom izlazimo u susret prilagodbom nastavnog materijala i načina izvođenja ispita. Za dogovor se javite na e-mail dpaar@phy.hr

 

Literatura

Obavezna literatura:

- Priručnik kolegija

- Richard E. Chapman: Physics for geologists, 2ed. Routledge, London&New York, 2002.  (dostupno u knjižnici Fizičkog odsjeka)

- Cutnell & Johnson: Physics, 8th edition, J.Willey&Sons 2009.

- Dulcic, A., Poljak, N., Pozek, M., 2023, MEHANIKA - udzbenik za studente prirodoslovno-matematickih i tehnickih fakulteta, Skolska knjiga, ISBN 978-953-0-31694-2


Dopunska literatura:

P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
D. Horvat: Fizika, Odabrana poglavlja, Zagreb, HINUS,1999.
V. Henč-Bartolić, P. Kulišić: Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
N. Cindro, Fizika 2: Elektricitet i magnetizam, Školska knjiga, Zagreb 1988.

Preporučena literatura za vježbe:

B.Mikulićić, E.Vernić, M.Varićak: Fizika - zbirka zadataka 1-4. Školska knjiga, 2003.

E. Babić, R. Krsnik, M. Očko: Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga , Zagreb, 1988.

PLANINIĆ, Mirko; POLJAK, Nikola. Zbirka zadataka iz mehanike. Zagreb. Školska knjiga, 2008.

PLANINIĆ, Mirko; POLJAK, Nikola. Zbirka zadataka iz titranja i valova. Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, 2012.

POLJAK, Nikola. Zbirka zadataka iz elektriciteta i magnetizma. Zagreb. Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, 2013.

OGLASNA PLOČA KOLEGIJA

Obavijesti


Nastava se odvija putem sustava za e-učenje

Sluzbenu stranicu kolegija pronadite u MERLINU

◄►