FIZIKA (36208)

za studente Geološkog odsjeka PMF-a

AKAD. GOD. 2018./2019.

NASTAVA I ISPITI

Dalibor Paar
Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

konzultacije: Fizički odsjek, F216
termin prema dogovoru na
e-mail: dpaar@phy.hr

Vježbe: Silvije Domazet


Termini kolegija

Predavanja se odvijaju u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička c.32, Zagreb

Četvrtak 12-15 sati u F08  (predavanje)

Utorak 10-12 sati u F102  (vježbe)

Uvjeti za potpis

1. Položena 2 kolokvija (u okviru vježbi)

2. Redovito pohađanje nastave (bodovanje u okviru predavanja i seminara)

Termini usmenih ispita

objavljuju se u ISVU.

Za točno vrijeme održavanja ispita pročitajte obavijesti na ovoj web stranici.

Uvjet za pristupanje usmenom ispitu

Položena 2 kolokvija.

Termini kolokvija se određuju naknadno u okviru nastave. Kolokviji su obavezni.

Prijava usmenog ispita  je putem sustava ISVU.

  • Prijava je najkasnije 1 dan prije termina ispita koji su objavljeni u ISVU.

  • Točno vrijeme i lokaciju ispita potražite dan prije ispita na ovoj web stranici. Ako ništa nije objavljeno, ispit se održava u vrijeme navedeno u ISVU.

  • Ispit možete odjaviti putem ISVU najkasnije dan prije ispita.

Studenti s invaliditetom

Studentima s invaliditetom izlazimo u susret prilagodbom nastavnog materijala i načina izvođenja ispita. Za dogovor se javite na e-mail dpaar@phy.hr

 

Literatura

Obavezna literatura:

Priručnik kolegija

Richard E. Chapman: Physics for geologists, 2ed. Routledge, London&New York, 2002.  (dostupno u knjižnici Fizičkog odsjeka)

Cutnell & Johnson: Physics, 8th edition, J.Willey&Sons 2009.


Dopunska literatura:

P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
D. Horvat: Fizika, Odabrana poglavlja, Zagreb, HINUS,1999.
V. Henč-Bartolić, P. Kulišić: Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
N. Cindro, Fizika 2: Elektricitet i magnetizam, Školska knjiga, Zagreb 1988.

Preporučena literatura za vježbe:

B.Mikulićić, E.Vernić, M.Varićak: Fizika - zbirka zadataka 1-4. Školska knjiga, 2003.

E. Babić, R. Krsnik, M. Očko: Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga , Zagreb, 1988.

PLANINIĆ, Mirko; POLJAK, Nikola. Zbirka zadataka iz mehanike. Zagreb. Školska knjiga, 2008.

PLANINIĆ, Mirko; POLJAK, Nikola. Zbirka zadataka iz titranja i valova. Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, 2012.

POLJAK, Nikola. Zbirka zadataka iz elektriciteta i magnetizma. Zagreb. Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, 2013.

OGLASNA PLOČA KOLEGIJA

Obavijesti


Ispitni rok u srijedu 25.9.2019. pomiče se
na 11,00 sati u F216.
 

◄►

Obavijesti za studente koji su kolegij slušali akad.god. 2011./2012. ili ranije.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Napomena: za pristup pojedinim materijalima potrebna je lozinka koju ste dobili na predavanju.

 

FIZIKA ZA GEOLOGE - PRIRUČNIK KOLEGIJA

POGLAVLJE SADRŽAJ NAPOMENE ZADNJA PROMJENA
1 Uvod   2.5.2019.
2 Sile   2.5.2019.
3 Gibanja
2.5.2019.
4 Gravitacija
2.5.2019.
5 Valovi i zvuk
2.5.2019.
6 Atomska struktura i datiranje
2.5.2019.
7 Optika i spektroskopija
2.5.2019.
8 Toplina
2.5.2019.
9 Elektricitet
2.5.2019.
10 Magnetizam
2.5.2019.
11 Fluidi
2.5.2019.
12 Literatura
2.5.2019.

Napomena: pitanja na kraju poglavlja ujedno su ispitna pitanja. Unutar svakog pitanja nalazi se grupa potpitanja.

 

DOMAĆE ZADAĆE

BROJ ZADAĆE ZADATAK TERMIN ZADATKA TERMIN PREDAJE
1


2


3


4


5


6


7


8


9


Zadaće se predaju isključivo osobno u navedenom terminu. Predana zadaća u terminu predaje donosi 1 bod. Predana zadaća sa tjedan zakašnjenja donosi 0.5 bodova, a iza toga 0 bodova.

 

TERENSKI OBILASCI

Terenski obilasci odvijat će se u terminu kolegija uz prethodnu najavu.

Predviđeni su posjeti laboratorijima:

LABORATORIJI DATUM OBILASKA
Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti  (Institut Ruđer Bošković) 18.4.2019.
Laboratorij za proučavanje mikrostrukture materijala (Elektronska, X i optička mikroskopija)
Laboratorij za interakcije ionskih snopova  (Institut Ruđer Bošković) 30.5.2019.


Prisustvovanje terenskom obilasku donosi 1 bod.