Mala kvantna fizika

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički

AKAD. GOD. 2016/2017

Kontakt

Dalibor Paar
Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

konzultacije: Fizički odsjek, F216
termin prema dogovoru na
e-mail: dpaar@phy.hr

 

Mala kvantna fizika je neformalni tečaj kvantne fizike prilagođen za studente nastavničkog smjera biologije i kemije koji su položili kolegije Fizika 1 i Fizika 2. Orijentiran je na savladavanje osnovnih alata kvantne fizike (uključujući sve potrebne matematičke alate) i njihovu uporabu u kemiji, posebice vezano uz fizikalnu kemiju. Poseban naglasak će biti na razumijevanju i kvantitativnom rješavanju Schroedingerove jednadžbe. Moguće su i druge teme ovisno o željama studenata.

Tečaj je neformalan u smislu da nema ocjenjivanja ni obaveza.

Tečaj je ponuđen od akad.god. 2016/2017 pa nadalje, moguće je u zimskom ili ljetnom semestru.

Ideja je da se nalazimo jednom tjedno u terminu koji se ne preklapa s redovitom nastavom. Termin bi se odredio u dogovoru sa zainteresiranim studentima.

Uvjet za početak tečaja je da budu zainteresirana barem 3 studenta. Ako ima interesa, predstavnik studenata se može javiti na mail da dogovorimo inicijalni sastanak. Isto tako možete uputiti sva pitanja vezana uz tečaj.

 

Zadnja promjena: 08.06.2016. 14:48