FIZIKA 1 i 2 (171101, 171109)

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički

AKAD. GOD. 2022./2023.

NASTAVA I ISPITI

Dalibor Paar
Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

konzultacije: Fizički odsjek, F216
termin prema dogovoru na
e-mail:
dpaar@phy.hr

Vježbe: Dr.sc. Milivoj Uroić

web stranice vježbi

Termini kolegija

Vježbe: Ponedjeljkom 16-18 u F08

Predavanja: Utorkom 17-20 u F08


Uvjeti za potpis

1. Položena 2 kolokvija (u okviru vježbi)

2. Redovito pohađanje nastave (bodovanje u Merlinu)

Termini usmenih ispita

Termini usmenih ispita objavljeni su u ISVU. Imajte na umu da točno vrijeme ispita može biti promijenjeno ovisno o broju prijavljenih studenata. Točno vrijeme uvijek provjerite na ovoj web stranici.

Uvjet za pristupanje usmenom ispitu

Položena 2 kolokvija.

Termini kolokvija se određuju naknadno u okviru nastave. Kolokviji su obavezni.

Prijava usmenog ispita  je putem sustava ISVU.

Studenti s invaliditetom

Studentima s invaliditetom izlazimo u susret prilagodbom nastavnog materijala i načina izvođenja ispita. Za dogovor se javite na e-mail dpaar@phy.hr

Literatura

Obavezna literatura:

Cutnell & Johnson: Physics, 8th edition, J.Willey&Sons

Dopunska literatura:

P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
D. Horvat: Fizika, Odabrana poglavlja, Zagreb, HINUS,1999.
V. Henč-Bartolić, P. Kulišić: Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
N. Cindro, Fizika 2: Elektricitet i magnetizam, Školska knjiga, Zagreb 1988.
B.Mikulićić, E.Vernić, M.Varićak: Fizika - zbirka zadataka 1-4. Školska knjiga, 2003.
E. Babić, R. Krsnik, M. Očko: Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga , Zagreb, 1988.

OGLASNA PLOČA KOLEGIJA

Obavijesti


Registracija u sustavu Merlin i redovito praćenje obavijesti

Sve obavijesti i materijali dostupni su u Merlinu